BIP

Zapytanie ofertowe- zapytania ofertowe LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI- ROBOTYKA

Zapytanie ofertowe na dostawę „Specjalistycznych urządzeń i narzędzi,
materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki
i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości – w ramach grupy ROBOTYKA dla Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.