BIP

Majątek publiczny

Dnia 25.03.2003 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję Nr 43/03  o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 18  w Tychach nieruchomości obejmującej działkę o pow.1,0922 ha położonej w Tychach, przy ul. Fitelberga 8. Nieruchomość zabudowana budynkiem, w którym mieści się Szkoła Podstawowa  nr 18 jest własnością Gminy Tychy.
Nieruchomość przeznaczona jest na realizację celów statutowych  i została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Obiektem zarządza 
dyrektor szkoły.


Majątek publiczny placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmuje:

 

środki trwałe, tj. budynek, grunt, boiska, plac zabaw i sprzęt trwały  (zaewidencjonowane w księdze środków trwałych) – 9 571 970,27 zł

pozostałe środki trwałe  (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych)  
438 439,10 zł

wartości niematerialne i prawne (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) – 50 032,32 zł

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-13 13:29:40 Zmiana publikacji sp18
2 2019-05-13 13:29:33 Zmiana publikacji sp18
3 2019-05-13 13:28:16 Zmiana publikacji sp18


stronę wyświetlono 3244 razy Artykuł wyświetlony 3244 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.