BIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stornie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem: http://bip.tychy.edu.pl/20749/stro

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2019-05-13 13:41:31 Zmiana publikacji sp18
5 2019-05-13 13:37:46 Zmiana publikacji sp18
6 2019-05-13 13:33:52 Zmiana publikacji sp18


stronę wyświetlono 9090 razy Artykuł wyświetlony 9090 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.