BIP

Majątek publiczny

Dnia 25.03.2003 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję Nr 43/03  o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 18  w Tychach nieruchomości obejmującej działkę o pow.1,0922 ha położonej w Tychach, przy ul. Fitelberga 8. Nieruchomość zabudowana budynkiem, w którym mieści się Szkoła Podstawowa  nr 18 jest własnością Gminy Tychy.
Nieruchomość przeznaczona jest na realizację celów statutowych  i została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Obiektem zarządza 
dyrektor szkoły.


Majątek publiczny placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmuje:

 

środki trwałe, tj. budynek, grunt, boiska, plac zabaw i sprzęt trwały  (zaewidencjonowane w księdze środków trwałych) – 9 571 970,27 zł

pozostałe środki trwałe  (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych)  
438 439,10 zł

wartości niematerialne i prawne (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) – 50 032,32 zł

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-08-22 13:10:07 Zmiana publikacji sp18
2 2014-08-22 13:09:11 Zmiana publikacji sp18
3 2014-08-22 13:06:20 Zmiana publikacji sp18


stronę wyświetlono 1465 razy Artykuł wyświetlony 1465 razy