BIP

ePUAP

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP.

W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 18:  /szkola18tychy/skrytka


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-16 10:57:41 Zmiana publikacji Zofia Pawela
2 2012-11-16 10:56:06 Zmiana publikacji Zofia Pawela
3 2012-11-16 10:56:04 Zmiana publikacji Zofia Pawela
4 2012-11-16 10:54:17 Zmiana publikacji Zofia Pawela
5 2012-11-16 10:33:20 Zmiana publikacji Zofia Pawela
6 2012-11-16 10:33:17 Zmiana publikacji Zofia Pawela
7 2012-11-16 10:30:09 Zmiana publikacji Zofia Pawela
8 2012-11-16 10:29:18 Zmiana publikacji Zofia Pawela
9 2012-11-16 10:29:14 Zmiana publikacji Zofia Pawela
10 2012-11-16 10:27:58 Zmiana publikacji Zofia Pawela
11 2012-11-16 10:26:15 Zmiana publikacji Zofia Pawela
12 2012-11-16 10:25:35 Zmiana publikacji Zofia Pawela
13 2012-11-16 10:25:28 Dodanie publikacji Zofia Pawela


stronę wyświetlono 390 razy Artykuł wyświetlony 390 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.